• บริการงาน ตัดเลเซอร์ ทั้งโลหะและสแตนเลส ตามแบบ
  • บริการงาน ตัด พับ ไส วีคัท ม้วน ปั๊ม โลหะแผ่น เหล็ก สแตนเลส ตัดพับเหล็กตามแบบ
  • บริการงาน เชื่อม ประกอบ โครงสร้างเหล็กทุกประเภท และอุปกรณ์งานก่อสร้าง
  • บริการงาน ม้วน เชื่อมประกอบ ท่อ แผ่นทุกประเภท
  • บริการงาน กลึง CNC ทำชิ้นส่วนและอะไหล่อุตสาหกรรมต่างๆ