cpachollowcore

แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง CPAC HOLLOW CORE

แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวงซีแพค เป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ผลิตจาก คอนกรีตแห้ง ( No Slump Concrete ) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงแข็งแรงได้มาตรฐานทุกแผ่น ทั้งยังมีนำ้หนักเบา ช่วยประหยัดโครงสร้างและยังสะดวกในการก่อสร้างอีกด้วย

เหมาะสำหรับ อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

ผิวเรียบ
ผิวด้านล่างของแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีความเรียบมาก จึงไม่ต้องฉาบปูน หรือ ติดตั้งฝ้าเพดานอีกต่อไป

ช่วงยาว
สามารถใช้ได้กับงานที่มีช่วงความยาว ( Span Length ) ต่างกัน ได้จนถึง 14.0 เมตร โดยไม่มีปัญหาเรื่องการแอ่นตัว ( ตามขนาดความหนาแน่นของแผ่นพื้น )

สะดวกและประหยัด
เนื่องจากไม่ต้องใช้ค้ำชั่วคราวในการก่อสร้าง จึงสะดวกในการทำงาน ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน (ยกเว้นความหนา 6 ซม.)

คอนกรีตเนื้อเดียว
การหล่อแผ่นพื้นทำเสร็จในครั้งเดียว ไม่ต้องแบ่งหล่อเป็นชั้นๆ เหมือนระบบอื่น จึงมีเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องไม่มีรอยต่อระหว่างชั้น ทำให้มีความแข็งแรงกว่า

ได้มาตรฐานทุกแผ่น
ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรีดและอัดคอนกรีต จึงทำให้หน้าตัดของแผ่นพื้นมีรูปทรงที่แน่นอน สม่ำเสมอ

แข็งแรง
เพราะผลิตจากคอนกรีตแห้ง (No Slump Concrete) และผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้มีกำลังอัดของคอนกรีตสูง จึงแข็งแรงทนทาน คุณภาพสูงกว่าพื้นสำเร็จรูปทั่วไป

แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ซีแพค มีความหนาให้เลือกใช้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 6 – 30 ซม. จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่างๆได้ตามความต้องการ 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการสิ้นเปลืองจากการเลือกใช้แผ่นพื้นที่มีความหนาเกินจำเป็น

สินค้าในหมวดเดียวกัน